Tips & Tricks


Opstart-drev/folder for Windows Explorer Explorer.Exe /E,<drev>:\<folder>
Windows brugerkonti Kør: control userpasswords2
Visning af alle enheder i Device Manager set devmgr_show_nonpresent_devices=1 og start derefter: DevMgmt.msc
Registry kommando-linie parametre Se: Registry
ASCII filsortering i Windows Explorer Tilføj i Registry under: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer
en DWORD kaldet: NoStrCmpLogical med værdien 1
Langsom åbning af Excel filer fra netværksdrev Se artikel: KB2570623
Håndtering af WinMail.Dat fil (TNEF problem) i Windows Mail Se artikel: KB278061
"GodMode" i Windows 7/8/10 Opret mappe med navnet: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Tilføj SendTo-mulighed i Windows 7/8/10 shell:sendto
Højrekliks-menu muligheder ved >15 filer i Windows 7 Explorer Ret værdien af: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MultipleInvoke PromptMinimum
Oversigt over opstart/nedluknings event i Windows 7/8/10 Eventviewer: Applications and services logs - Microsoft\Windows\Diagnostic\Performance\Operational
Bruger SSD TRIM ? Kør (som Administrator): fsutil behavior query DisableDeleteNotify
Hvis der returneres 0 er TRIM aktiv.
Kan aktiveres med: fsutil behavior set disablenotify 0
Adgang til Windows ved glemt password Opstart på Windows CD og vælg Reparer.
Copy C:\Windows\System32\sethc.exe C:\
Copy /Y C:\Windows\System32\cmd.exe C:\Windows\System32\sethc.exe
Genstart og ved login tryk 5gg på Shift for at aktivere "træge taster".
Angiv nyt kodeord: Net User <user> <password>
Genetabler sethc.exe udfra kopi under C:\
Aktivering af administrator konto i Windows 7/8/10 Fra kommando prompt kør: net user administrator /active:yes
Kontrol af at kontoen eksistere: control userpasswords2
Print Spooler kan ikke startes,
efter afinstallering af printer. (fejl 1068)
Kør følgende: net stop spooler
sc config spooler depend= RPCSS    
(der skal være mellemrum efter =)
net start spooler
Stien til Public skrivebord i Windows 7/8/10 shell:common desktop
Stien til Public Startup i Windows 7/8/10 shell:common startup
Tillad makroer i Word 2010-2019 1: Word Options - Customize Ribbon - Enable Developer
2: Developer - Code - Macro Security
"Pin" genvej/shortcut til Taskbar Ret genvejen så der står explorer først i Target i properties
Telnet som diagnostisk værktøj Læs denne: Telnet As A Diagnostic Aid
Brug Wireshark til detektering af DHCP-servere Capture filter: udp port 68 or port 67
I Windows 10, undgå forceret reboot efter Windows Update I Registry under: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
Sæt værdien NoAutoRebootWithLoggedOnUsers (DWORD) til 1
Netværks prioritering/metrics Fra Windows PowerShell kør: Get-NetIPInterface
Windows 10 Search er blank I Registry under: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search
Sæt værdien "CortanaConsent"=dword:00000000
Opret værdien "BingSearchEnabled"=dword:00000000
Windows 10 Licens type I PowerShell kør: slmgr /dlv
Værdien Produktnøglekanal kan være Retail (ikke PC låst) eller OEM (PC låst)
VB6/VBA settings i Registry Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings